Pupil Exchange for Development and Strengthening of Cooperation in Vocational Schools

nordplus

Nordplus Junior

Projekti nimi: “Pupil Exchange for Development and Strengthening of Cooperation in Vocational Schools”

Projekti number: NPJR-2015/10206
Teema: Pagar- kondiitri õppekavade sisu ja praktilise väljaõppe võimaluste võrdlemine, koostöövõimaluste otsimine ja sidemete tugevdamine
Kestus: 01/2016 - 06/2016
Sihtgrupp: Pagar- kondiitri õppekava õpilased ja õpetajad
Partnerid: juhtpartner Jelgava Ametikool ( Crafts Secondary School of Jelgava) ,
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan ammattiopisto Järvenpää,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK)
Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Toetussumma: 14 010 EUR ( sellest PKHK kasutada 4670 EUR)

Pagari õppekava õpilased ja õpetajad võõrustasid külalisi Soomest ja Lätist
Sel õppeaastal osalesid Teenindusõppeosakonna pagar- kondiitri õppekavade õpilased ja õpetajad Nordplus Junior projektis koostööpartnerina. Projekti juhtpartneriks oli Jelgava Ametikool ja Keuda Ametikool Järvenpääl osales samuti koostööpartnerina. Projekti jooksul toimus kolm külastust, millest igaühes osales 5 õpilast ja üks õpetaja igast partnerkoolist. Välislähetustes Soomes ja Lätis käis meie koolist kokku 10 õpilast ja kaks õpetajat. Lähetus kestis seitse päeva ja erinevate külastuste kasutegur sõltus paljuski vastuvõtjate koostatud programmist.

 

NPpagarid

Veebruaris külastati Keuda Ametikooli Järvenpääl. Külastuse jooksul tutvuti kooli ja pagari õppekavaga, sotsialiseerumise eesmärgil toimusid erinevad koosolemised ja üritused. Märtsi algul käidi Jelgava Ametikooli kutsel Jelgavas. Selle kooli külastusprogrammis oli palju Lätit tutvustavaid ekskursioone ja ettevõtmisi väljaspool kooli.
Nüüd maikuu algul oli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kord külalisi vastu võtta. Toimusid pagari ja kondiitri töötoad, valmistati küpsetisi, leiba, kooke ja teostati frutto – disaini puu- ja köögiviljadest. Tunde viisid läbi pagari õppekava õpetajad Terje Jürgens, Terje Steinberg, Helina Kruusmaa ja pagari eriala õpilased. Õpilastest oli korraldustoimkonnas aktiivseim esimese kursuse õpilane Karolina Pozelaite.
Külalistele meeldisid erinevad töötoad väga, kuna tehti asju, mida oma koolis ei oldud varem proovitud. Lisaks töötubadele külastati kõrsikutehast Pärnu- Jaagupis, käidi Tori põrgus, Viikingi veekeskuses, Pärnu jõel sõudmas. Viibiti rannas ja muulil, läbiti maalikursus.
Pärnu külaskäigu lõpul täidetud küsitluslehtedelt selgusid hinnangud. Õpilaste nimetatud projekti kasuteguritest oli nimetatud enim sõprussidemete loomist ja kohaliku elu tundmaõppimist, uute erialaste töövõtete õppimist. Takistuseks peeti puudulikku keeleoskust, kuna Läti noored olid vene keele oskusega, samal ajal kui soomlased said inglise keeles suhelda peamiselt ainult eesti noortega.
Projekti peamiseks eesmärgiks oli pagari ja kondiitri õppekavade, praktilise väljaõppe ja igapäevatöö ülesehituse võrdlemine. Partnerkoolide õppetöö teoreetilise ja praktilise mahu võrdluses olid sarnasemad Eesti ja Läti õppekavad, samas kui Soome õppekavades oli ettevõttepraktika maht kolmandiku võrra suurem. Kõikides koolides on sobitatud väljaõpe teoreetiliste ja üldainetega. Kõige väiksem maht üldainete poolest on Soome õppekavades.
Käesoleva projekti jätkuna on taotletud Nordplus Junior meetme kaudu toetust õpetajate vahetuseks ja eTwinningu raames ühiste tegevuste ja ettevõtmiste jätku.