Sharing experiences on hospitality management courses and curriculum

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajad ja õpilased osalesid projektis “Sharing experiences on hospitality management courses and curriculum”
Projekti number: NPJR-2015/10401

Teema: Hotelli- ja majutusteeninduse õppekavade sisu ja täideviimise võrdlemine, partnersuhete loomine ja üksteiselt õppimine
Kestus: 11/2015 - 07/2016nordplus

Sihtgrupp: Hotelli- ja majutusteeninduse õppekavarühma õpetajad
Partnerid: juhtpartner Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) Teenindusõppeosakond
partner LV-"HOTEL SCHOOL" Hotel Management College

Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Toetussumma: 4040 EUR

Sel õppeaastal osalesid Teenindusõppeosakonna hotelli- ja 

NPmajutusteenindus

majutusteeninduse õppekavarühma õpetajad Nordplus Junior projektis. Projekti partneriks oli Riia Hotellikool, mis oli valitud erialase ja geograafilise läheduse ning võimalike koostööd ettevalmistavate kontaktide loomise eesmärgil. Projekti jooksul toimus kaks külastust, mille käigus võõrustati teineteist. Osales kokku 8 õpetajat ja seega ne

li kummastki koolist. Lähetus partnerkooli kestis seitse päeva ja külastuste kasutegur sõltus paljuski vastuvõtjate koostatud programmist.

 Jaanuaris 2016 külastasid Riia Hotellikooli õpetajad ja töötajad meie kooli. Külastuse jooksul tutvuti nii kooli kui Teenindusõppeosakonna toitlustus-majutuse õppekavadega, kolmel päeval toimus töövarjuks olemine ja ise tundides osalemine. Sotsialiseerumise eesmärgil toimusid erinevad koosolemised ja üritused väljaspool maja. Riia kooli õpetajad valdavad kõik suurepäraselt nii vene kui inglise keelt ja suhtlemine oli seetõttu väga vahetu. Külalised said hindajatena osa võtta õppekava raames toimunud teenindusõppekavade erialastest võistlustest ja nad said selle eest tunnustatud.
Aprilli lõppu ja mai algusesse jäänud nädalal külastasid meie kooli õpetajad Riia Hotellikooli.Õppenädalast võtsid osa õpetajad Anne Metsmaa, Maie Jesjutina, kutseõpetajad Malle Kallus ja Heli Hinrikson. Kooli külastusprogrammis oli lisaks kooli ja õppekavadega tutvumisele palju Läti pealinna tutvustavaid ekskursioone ja ettevõtmisi väljaspool kooli.
Külaskäigu lõpul täidetud küsitluslehtedelt selgusid hinnangud. Läti õpetajate nimetatud projekti kasuteguritest oli nimetatud enim sõprussidemete loomist, Pärnu kui lätlaste jaoks atraktiivse turismisihtkoha ja kohaliku elu tundmaõppimist, uute erialaste töövõtete õppimist. Kuna partnerkooli töötajaskond on paljude rahvusvaheliste sidemetega, siis oldi üllatunud eestlaste külalislahkusest ja sõbralikkusest, aga ka meie õpetajate kompetentsusest majutusvaldkonna töötajate väljaõppes. Meie kooli õpetajad olid vaimustuses Riia Hotellikooli kaasaegsusest ja õppijatele suunatud keskkonnast, õpetajate ja õpilaste omavahelistest sõbralikest suhetest, õpilaste ettevõtlikkusest.
Projekti peamiseks eesmärgiks oli hotelli- ja majutusteeninduse õppekavade, selle praktilise väljaõppe ja igapäevatöö ülesehituse võrdlemine. Partnerkoolide õppetöö teoreetilise ja praktilise mahu võrdluses oli erinevus Eesti ja Läti õppekavades suur, kuivõrd õpetatakse rahvusvaheliste õppekavade järgi diplomiõppe tasemel. Praktilise väljaõppe maht on suurem ja toimub parimates kodu- ja välismaa hotellikettides. Kooli õppekavad sisaldavad suurt mahtu erinevate võõrkeelte osas ja väljaõpe on mõistlikult sobitatud teoreetiliste ainetega. Erakooli staatuses koolis on õpe tasuline, osaliselt toimub õpe inglise keeles, mis võimaldab õpilastele rohkelt väliskontakte, välisõpilasi ja julgustab töökogemust saama välismaal.
Käesoleva projekti jätkuna on planeeritud eTwinningu raames ühised tegevused ja ettevõtmised.