Competitive Development of Schools

PKHK-s viidi ellu 2014. - 2015. õppeaastal arendusosakonna töövarjutamisprojekt "Competitive Development of Schools". 

Projekti raames toimus kokku 17 mobiilsust - 9 PKHK arendusosakonna ja tugiteenistuse töötajat käisid töövarjutamas kolleege Taani partnerkoolis EUC Nordvestsjaelland. Partnerkoolist käis vastuvisiidil 8 töötajat. Mobiilsused toimusid õppeaasta lõikes 4 grupis.

Visiitide käigus jagati valdkondlikke kogemusi kolleegidega.Taani kutseharidussüsteemis avaldas arendusosakonnale muljet õppetöö organiseerimine viisil, kus üldained omandatakse esimese õppeaasta jooksul ning õppesuuna valik on võimalik teha pärast pooleaastast õpingut. Esimese 20 nädala jooksul läbib õpilane erialasid tutvustavad ained ning kutsevalik tehakse peale sissejuhatavat perioodi.

Külastatud koolide IT lahendused ja investeeringud valdkonda olid muljetavaldavad. Lisaks võimsale IT taristule, teeb Roskilde Tehnika Kolledž arenduskoostööd Kopenhaageni ülikooliga, et välja töötada moodul õpetajate täiendkoolituseks, et toetada ja julgustada õpetajaid kasutama kaasaegseid IT vahendeid õppetöös. Mooduli läbimine saab kõigile kooli õpetajatele kohustuslikuks. Koolituse väljatöötamist ja selles osalemist rahastab kutsekool.

Muljetavaldava sisulise arendustöö, võimsate praktikabaaside ja paindliku haridussüsteemi kõrval ei jäänud märkamata ka kooli panus töötajate ja õpilaste heaolusse. Kõikide töötajate kasutuses on ergonoomilised lauad ja toolid, töötajaile on organiseeritud igal päeval tasuta puuviljad ning soodne kohv. Õpikeskkond on koostööd ja avatust soosiv – koridorides on diivanid, lauad rühmatööks, puhkenurgad, aias istumisnurgad.

Kokkuvõttes oli projekt väga edukas nii kogemuste jagamise, üksteiselt õppimise kui partnerlussuhete arendamise osas.

Projekt „Competitive Development of Schools“ sai teoks tänu Nordplus programmi rahastusele.