Müüja-klienditeenindaja (müügispetsialist)

Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Õppekava lühitutvustus:

Müüja-klienditeenindaja kutse omandanud isik võib töötada erineva formaadiga teenindusettevõtetes klienditeenindajana, kassapidajana, konsultandina, kauba vastuvõtjana või saalitöötajana. Müüja-klienditeenindaja töö eesmärgiks on kliendi vajaduste kindlaks tegemine, nende rahuldamise võimaluste hindamine ja sobivaima lahenduse pakkumine. Tema tööülesannete hulka kuuluvad kauba vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine ja müügisaali paigutamine; töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; klientide nõustamine kaupade sortimendi, kvaliteedi, hooldamise, kasutamisvõimaluste jms osas ning arveldamine klientidega. Töö käigus kogemusi omandades võib pürgida osakonna juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne. Müüja-klienditeenindaja töö on seotud erinevate tegevuste kiire vaheldumisega, mis eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele. Töö eeldab iseseisvust ja kehtestavust. Sujumisele aitab kaasa kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus. Töö nõuab korrektset välimust. Müüja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust.

Õpingute läbimisel sooritatakse müüja-klienditeenindaja IV kutsekvalifikatsiooni eksam.

Üldõpingute moodulid:

Põhiõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

AS A-Selver, Rimi Eesti Food AS, Port Arturi Toidukaubad, Maksimarket, Bauhof, Ehituse ABC, Remont ja Viimistlus, K-Rauta, Comarket jt jaekaubandusettevõtted.

Lisainformatsioon: Janne Ojala (kutseõpetaja) janne.ojala[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava 

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid