Majutusettevõtte juhtimine

Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus ja EKR 4. taseme hotelliteenindaja  kutse või omandatud vastavad kompetentsid

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppe nominaalkestus: 6 kuud

Vastuvõtu tingimused: 

 

Õppekava lühitutvustus:

Majutusettevõtte juhtimine (Hotel Management) on uus õppekava Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Eriala lõpetaja pakub külastajatele majutusettevõtte teenuseid, korraldab ja arendab iseenda ning oma meeskonna tööd hotellis. Õppima on oodatud kõik, kellel on keskharidus ja 4. taseme hotelliteenindaja kutse. Oodatud on ka vähemalt keskharidusega töömaailma esindajad, kel pole küll kutsetunnistust, aga on omandatud vastavad kompetentsid.

Tule kohale ja omanda kutse heast koolist!

Põhiõpingute moodulid:

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava