Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)

Vastuvõtt hetkel suletud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt kahel päeval (esmaspäev-teisipäev)

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus ja vähemalt EKR 4. või 5. taseme kutsekvalifikatsioon või omandatud vastavad kompetentsid

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Õpilaste vastuvõttu 2020 ei toimu!


Õppekava lühitutvustus: 

Õppekava eesmärk on õpetusega taotleda, et õpilane omandab rätsep-stilisti erialal töötamiseks vajalikud kompetentsid iseseisvalt naiste rõivaste individuaaltellimuste täitmiseks, tööalaste ettepanekute tegemiseks, juhtimiseks ja töötajate juhendamiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • naiste ülerõivaste kavandamine ja kliendi nõustamine
 • naiste voodriga vesti ja jaki õmblemine individuaaltööna
 • naiste mantli õmblemine individuaaltööna
 • ettevõtlus
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • ettevõtlusõppe baasmoodul
 • masinjoonestamine
 • soojendusvoodriga püksid
 • rõivalisandite disain ja õmblemine
 • rõivaste taaskasutus
 • erialane inglise keel rätsep-stilistile

Lisainformatsioon: Heli Sakk-Hännikäinen (kutseõpetaja) heli.sakk[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)

tutvustav reklaam (Youtube)