Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt kahel või kolmel päeval (neljapäev-reede või neljapäev-laupäev)

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Dokumentide vastuvõtt: 17. juuni-14. august

Õppekava lühitutvustus:

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (FEET-süsteemide) paigaldaja töö eeldab füüsiliste vastupidavust, tööle vastavat tervislikku seisundit ja valmisolekut kõrgustes töötada. FEET-süsteemide paigaldaja mõistab fotoelektrilise efekti füüsikalist olemust ja selle kasutamise võimalusi, omab ülevaadet elektrienergia tootmise võimalustest ning taastuvenergia eelistest ja puudustest energiavarustuse tagamisel.

FEET-süsteemide paigaldaja monteerib paneele, kilpe, invertereid vms liitumispingega kuni 1kV seadmeid, millega toodetakse taastuvenergiaallikast (päikesest) elektrienergiat. Töö toimub nii sise- kui välistingimustes. Võimalik on kokkupuude müra, tolmu ja pingestatud seadmetega, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, isikukaitsevahendite kasutamist ning eririietuse kandmist.

Õppekava läbinud isik omandab kompetentsuse töötamiseks oskustöölisena FEET-süsteemide paigaldamisega tegelevates ettevõtetes.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • elektripaigaldustööd
 • elektritehnika
 • katuse- ja ehituskonstruktsioonid
 • lukksepatööd
 • fotoelektiliste elektritootmissüsteemide paigaldamine ja hooldus

Valikõpingute moodulid:

 • elektroonika alused
 • digitaalelektroonika
 • lukksepatööd

Lisainformatsioon: Enno Puidet (kutseõpetaja) enno.puidet[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

Tags: