Kergete rõivaste rätsep

Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt kahel päeval (neljapäev-reede)

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö toimumine: 2 päeva nädalas

Vastuvõtu tingimused:

 

Õppekava lühitutvustus: 

Kergete rõivaste rätsep õmbleb individuaaltellimuse või tootja spetsifikatsioonide alusel kergeid rõivaid lähtudes kliendi mõõtudest ja vajadustest.

Rätsepa peamisteks töövahenditeks on õmblusmasinad, abitöövahendid ja kuum-niiske töötlemise seadmed. Töös on olulised käeline osavus, moe- ja tekstiilihuvi, ruumiline kujutlusvõime, hea värvi- ja proportsioonitunnetus ning koordinatsioon, püsivus, loovus, ilumeel, õpivalmidus.

Klientidega suhtlemine eeldab teenindusvalmidust, taktitundelist käitumist ja avatust. Kergete rõivaste rätsep võib töötada nii väikeses meeskonnas, iseseisvalt eratellimuste täitjana kui ka rõivatootmise ettevõtte arendusosakonnas.

Kergete rõivaste rätsep teab erinevate tekstiilmaterjalide töötlemis- ja kasutusvõimalusi, oskab loovalt mõelda ja nõustada kliente, õmmelda, teha proovijärgseid parandustöid jne.

Põhiõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Lisainformatsioon: Heli Sakk-Hännikäinen (kutseõpetaja) heli.sakk[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)

tutvustav reklaam (Youtube)