Müügikorraldaja

Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö toimumine: 2 päeva nädalas (kolmapäev-neljapäev)

Vastuvõtu tingimus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Müügikorraldaja õppekava aluseks on müügikorraldaja (tase 5) kutsestandard. Õppekavale võib õppima asuda keskharidusega isik.

Õppekava lõpetanud võivad leida tööd toidu- või tööstuskaupade kaupluses, hulgikaubandus- või tootmisettevõtte turustusosakonna keskastme juhina, müügi- ja/või ostujuhi abina, vahetuse vanemana, mikroettevõtte juhatajana jne. Tööülesanneteks on müügiüksuse töö korraldamine, müügipersonali töö organiseerimine ja juhendamine, klientide nõustamine. Müügikorralduse eriala lõpetanud õpilane tuleb toime klienditeeninduse tava- ja probleemsituatsioonidega, müügi- ja turustusprobleemide lahendamisega, orienteerub turundusmajanduses, on omandanud hea analüüsivõime ning loogilise mõtlemise.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • klienditeeninduse korraldamine
 • kaupade käitlemise korraldamine
 • müügitöö korraldamine
 • juhendamine ja juhtimine

Valikõpingute moodulid:

 • erialane vene keel
 • erialane soome keel
 • uurimistöö metoodika
 • tabelarvutusprogrammide kasutamine
 • e-portfoolio koostamine
 • ettevõtlus
 • majandusökonoomika
 • puhtuse- ja hügieeniõpetus
 • pakkimine
 • enesejuhtimine
 • kõnetehnika

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

AS A-Selver, Rimi Eesti Food AS, Port Arturi Toidukaubad, Maksimarket, Bauhof, Ehituse ABC, Remont ja Viimistlus, K-Rauta, Comarket jt jaekaubandusettevõtted.

Õpingute läbimisel sooritatakse müügikorraldaja, tase 5 kutseeksam.

 

Lisainformatsioon: Kaie Pärn (kutseõpetaja) kaie.parn[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava  (2017, 2018)

õppekava (al 2019)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid