Ärikorralduse spetsialist

Keskharidus nõutav
Mittestatsionaarne õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö korraldus: üldjuhul esmaspäev-kolmapäev

Vastuvõtu tingimused:

Õppekava lühitutvustus:

Parim võimalus omandada teadmised äriprotsesside toimisest ja juhtimisest ning töötamiseks erinevatel ametikohtadel paljudes majandusharudes. Kooli lõpetamise järel oled hinnatud spetsialist turunduse ja müügitöö valdkonnas. Lisaks omandad teadmised klienditeeninduse korraldamisest, tootmis- ja teenindusprotsessidest või ostutoimingutest.

Ärikorralduse spetsialisti eriala õpilastel ja eriala õpetajal on tihe ning sõbralik koostöö vilistlastega. Paljud eriala vilistlased on olnud praegustele õpilastele ettevõtetes praktika juhendajateks. Eriala vilistlased töötavad pankades telleritena, kinnisvara maakleritena, ettevõtete müügijuhtide ja -esindajatena, raamatupidajatena, personalijuhtidena, erinevate valdkondade juhtide assistentidena jne. Mõned õpilased on loonud isikliku ettevõtte.

Ärikorralduse spetsialisti õppekava aluseks on ärikorralduse spetsialist, tase 5 kutsestandard ja kutseharidusstandard.

Põhiõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Õppekavas on suur osatähtsus tööks vajalike oskuste omandamisel, 2/3 auditoorsest õppetööst on praktilise iseloomuga - kahe õppeaasta jooksul on kokku 20 nädalat ettevõtte praktikat. Kuna tegemist on väga universaalse erialaga, sobivad praktika sooritamiseks kõikide majandusharude isemajandavad ettevõtted.

Õppe auditoorsete sessioonide ajal on õpilasel võimalik ööbimiseks kasutada kooli õpilaskodu (vabade kohtade olemasolul).

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

Vt lisaks õppekava