Ärikorralduse spetsialist

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

 

Õppekava lühitutvustus:

Parim võimalus omandada teadmised ja oskused ettevõtjana tegutsemiseks ning töötamiseks erinevatel ametikohtadel paljudes majandusharudes. Koolil on äriõpetuse kogemus alates 1999. aastast, kui liituti Eesti Ärikoolitusprogrammiga. Esialgne õppekava oli välja töötatud koostöös Taani ekspertidega, 2008. aastast on koolis rakendatud riiklik õppekava. Õpetamise ja õppimise kvaliteeti koolis iseloomustab kõige paremini fakt, et kooli õpilased on neljakordsed vabariiklike äriõppurite meeskondlike kutsevõistluste võitjad. 2011. aastal võitsid kooli õpilased Eesti Panga poolt korraldatud majandusprognooside võistluste sarja kõrgkoolide vanusegrupis.

Kooli õpetamise taset tunnustavad rakenduskõrgkoolid. Lõpetajad saavad õpinguid jätkata kõrghariduse omandamiseks Lääne Virumaa Kutsekõrgkoolis, Mainori Kõrgkool kannab sisseastujatele üle 60 ainepunkti Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõputunnistuse alusel. Seega võib koolist alata ka kõrghariduse omandamine ...

Ärikorralduse eriala õpilastel ja eriala õpetajal on tihe ning sõbralik koostöö eriala vilistlastega. 2011. aastal toimus koostöös vilistlastega eriala karjäärikonverents ja anti välja ärikorralduse edulugude trükis.

Ärikorralduse spetsialisti õppekava aluseks on ärikorralduse spetsialist, tase 5 kutsestandard ja kutseharidusstandard.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • ettevõtte juhtimise toetamine
 • majandusarvestus
 • turundustegevuse ja müügitöö korraldamine

Valikõpingute moodulid:

 • tootmis- ja teenindusprotsessi toetamine
 • klienditeeninduse korraldamine
 • ostutoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • erialane vene keel
 • erialane saksa keel

Õppekavas on suur osatähtsus tööks vajalike oskuste omandamisel, 2/3 auditoorsest õppetööst on praktilise iseloomuga - kahe õppeaasta jooksul on kokku 20 nädalat ettevõtte praktikat. Kuna tegemist on väga universaalse erialaga, sobivad praktika sooritamiseks kõikide majandusharude isemajandavad ettevõtted.

Paljud eriala vilistlased on olnud ettevõtetes praegustele õpilastele praktika juhendajateks. Eriala vilistlased töötavad pankades telleritena, kinnisvara maakleritena, ettevõtete müügijuhtide ja müügiesindajatena, raamatupidajatena, personalijuhtidena, erinevate valdkondade juhtide assistentidena jne. Mõned õpilased on enda isikliku ettevõtte loonud juba kooliajal, paljud koguvad eelnevalt kogemusi töötades tegutsevates ettevõtetes.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

 

Vt lisaks õppekava

 

Tags: