mafle logoEU flag Erasmus vect POSmafle logo2

Projekti number: 2017-1-LV01-KA204-035430

Projekti periood: 01/12/2017 - 30/09/2019

MAFLE projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa väikeriikides keeli õpetavatele isikutele, kuidas õpetada, tõhustada ja väärtustada riiki sisenenud inimestele väikeriigi keelt, kultuuri ja kombestikku. MAFLE keskendub emakeele õpetamisele ja sellise õppevara loomisele, milles ei kasutata meediumkeelt, vaid luuakse süsteem, mida kasutada esmase keeleõppe läbiviimiseks aktiivõppe meetodeid kasutades mistahes keele keskkonnas viibivale keelt omandada soovivale isikule.
MAFLE projekti tulemusel saadud õppematerjal aitab luua või parendada esmase keeleõppe teostamist, mille sihtgrupiks uus-sisserändajad ja asüülitaotlejad. Kutsekoolide jaoks on ülioluline luua süsteem keeleõppe kiiremaks omandamiseks selle elanikkonna grupi liikmete poolt, kes võiksid tulevikus omandada kutseoskused Eestis töötamiseks. Lisaks sellele on tähtis arendada kutsekooli töötajate valmisolekut sisserändajate ja teist keelt kõnelevate isikute tööturule ettevalmistamiseks ja haridusmaastikul osalemiseks, tuleviku suundadest lähtuvalt võib ilmneda vajadus muuta õppekavade sisu ja õppetöö kvaliteeti rahvusvaheliselt mõistetavamaks. Kaheaastase projekti käigus töötatakse ühiselt välja õppematerjal projektis osalevate partnerorganisatsioonide esindajate poolt. Projekti perioodil käigus töötatakse internetipõhiselt ülesanded ja viiakse läbi koolitused ja koosolekud, milles tegeletakse loodud sisu korrastamisega ja sobivaks töötlemisega, antakse kogemustel põhinevat tagasisidet ja analüüsitakse tulemusi.
 
Erasmus+ koostööprojekt MAFLE hõlmab partneritena 5 organisatsiooni Hispaaniast, Eestist, Horvaatiast, Austriast ja Lätist. Läti on käesoleva projekti juhtpartneriks ja koordineerib kõiki tegevusi. Kokku on projektis 5 partnerit, kellest 2 on kutsekoolid ning 3 keeleõppe ja haridusega seotud organisatsiooni regionaalsel tasandil.

Projekti partnerid:
Valmiera Valodu Mape , Läti – projekti koordinaator, www.valodumape.lv
Centro superior de hosteleria del mediterraneo, s.l., Hispaania  - www.cshm.es/
Adult Education Institution DANTE, Rijeka, Horvaatia www.dante-ri.hr/
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Eesti – www.hariduskeskus.ee
Learning for Integration ry, Soome – www. Lfi.fi

Lisainfo:
Viive Ollo – projektijuht, inglise keele õpetaja  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Eesi Rosenberg – projektijuht, inglise keele õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Projekti number: 2017-1-ES01-KA202-038021
Projekti periood: september 2017 – august 2020

TRACKTION projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa kutsekoolidele, kuidas luua, tõhustada ja väärtustada suhteid ning koostööd oma kooli vilistlasvõrgustikuga. TRACKTION keskendub põhiteemana vilistlaste ja kutsekoolide koostöö tugevdamisele, et kutsekoolid oleksid rohkem kursis oma vilistlaste edasiste tegevustega (omandatud teadmiste kasutamine, edasised karjäärivalikud tööturul, ettevõtlusega tegelemine ning elukestev õpe). TRACKTION projekti tulemusel saadud informatsioon aitab luua või parendada vilistlaste jälgimise süsteemset lähenemist institutsioonide tasandil. Kutsekoolide jaoks on ülioluline luua süsteem vilistlaskultuuri loomiseks ja tugevdamiseks ja vilistlastega kontakti hoidmiseks. Lisaks sellele on tähtis olla kursis kutsekooli vilistlaste edasiste karjäärivalikutega tööturul ja haridusmaastikul, et mõista kutsekoolide poolt pakutavate erialade mõju vilistlaste võimalustele tööturul ning vajadusel tõsta õppekavade ja õppetöö kvaliteeti. Kolmeaastase projekti käigus kaardistatakse vilistlaskultuuri ja vilistlaste tegevuse hetkeolukord projektis osalevate riikide kutsekoolides ja riigi tasandil. Saadud tulemustest lähtuvalt luuakse protokoll ja nägemus, kuidas kaardistada antud informatsiooni ja milliseid meetodeid kasutada ning kuidas tugevdada vilistlaskultuuri kutsekoolides. Projekti käigus viiakse läbi pilootuuringud ja analüüsitakse tulemusi. Projekti tulemusel valmib juhend, mis lihtsustab vilistlaste kohta andmete kogumist ning juhendmaterjal jätkusuutlikke ja edukate vilistlassuhete loomiseks kutsekoolide tasandil.

Erasmus+ koostööprojekt TRACKTION hõlmab partneritena 2 organisatsiooni Hispaaniast, Eestit, Itaaliat, Hollandit ja Suurbritanniat. Kokku on projektis 6 partnerit, kellest 3 on kutsekoolid, 2 vaheastme organisatsioonid regionaalsel tasandil ning üks uuringutele keskendunud organisatsioon.

Projekti partnerid:
Valnalon – projekti koordinaator, www.valnalon.com
TKNIKA- Hispaania www.tknika.eu
Alfa- College- Holland, www.alfa-college.nl
Education and Employers Taskforce- Inglismaa, www.educationandemployers.org
COMETA- Itaalia, www.puntocometa.org
Pärnumaa Kutsehariduskeskus – www.hariduskeskus.ee

Projekti koduleht: tracktionerasmus.eu

Lisainfo:
Karmen Torin - projektijuht
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 EU flag Erasmus vect POSPROJEKTI PERIOOD:
1.09.2016 - 31.08.2018 (24 kuud)

EESMÄRK:
Organisatsioonide vahelise koostöö tulemusena on eesmärgiks arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist. Prioriteetsed teemad projekti kontekstis on sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused ja tööturu probleemid, s.h karjäärinõustamine ning noorte töötus.

Projekti nr: 2014-1-FI01-KA202-000826


Projekti periood: 01.09.2014-31.08.2016

Erasmus+ projekti Go Green & Care raames töötatakse välja innovaatiline raamistik Green Care moodulile, et tõsta antud temaatika teadlikkust kutsehariduses loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkondades.

Lehekülg 2 / 2