Projekti nr: 2014-1-FI01-KA202-000826


Projekti periood: 01.09.2014-31.08.2016

Erasmus+ projekti Go Green & Care raames töötatakse välja innovaatiline raamistik Green Care moodulile, et tõsta antud temaatika teadlikkust kutsehariduses loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkondades.

Lehekülg 2 / 2