Modern Study Materials for Car Technicians

logo  logo2

Projekti number: 2017-1-EE01-KA202-034885

Projekti periood: September 2017-Aprill 2019

Koostööprojekti eesmärgiks on tõsta kutsehariduse kvaliteeti autotehnikute erialal Euroopas.  Projekti käigus ehitatakse kuus autoerialade õppestendi ning koostatakse juhend- ja õppematerjalid, mis jäävad avalikult kasutatavaks teistele Eesti ja Euroopa kutsekoolidele, võimaldades teistel kutseõppeasutustel juhendmaterjali abil õppestende oma koolides ehitada. Samuti valmivad e-õppe materjalid nii õppuritele kui õpetajatele - erialase inglise keele õppematerjalid, lihtsustatud õppematerjalid erivajadusega õpilaste jaoks, mitmekeelne minisõnaraamat.

Projekti partnerid: 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Riga Technical College (Läti)
Kėdainių profesinio rengimo centras  (Leedu)
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi)

KOKKUVÕTE

Autotehnikute õpetamise oluline osa on simulaatorite ja stendide kasutamisel, mis võimaldavad õpilastel süvendatult õppida tundma kindlat süsteemil. Lisaks võimaldavad stendid katsetada süsteemis vigade diagnoosimist ja nende parandamist. Valmis stendid on kallid ja tihti ei leia Eestist firmat, kes tarniks vajalikke stende. Mõnikord ei paku ka ükski tootja vastava autosüsteemi stendi, eriti kui on tegemist uuendusliku tehnoloogiaga autovaldkonnas.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoerialade noortel õpetajatel, Priit Auväärtil ja Mario Susil, tekkis idee, et ehitaks stendid ise. Sellest omakorda tekkis projektiidee, mille kirjutas projektiks autoerialade tehnilise inglise keele õpetaja Eesi Rosenberg koos erialaõpetajatega.

Projekti intellektuaalne väljund koosneb mitmest osast:

1. juhendmaterjal stendide ehitamiseks, milles on selgelt esitatud töö käik illustreeritud fotodega, tehnilised joonised, nimekiri vajalikest materjalidest koos tööriistadega ja kalkulatsioon;
2.
e-õppematerjalid, mis toetavad stendiga tööd tundides. Õppematerjalid sisaldavad teooriat ja praktilisi ülesandeid. Õpetajale on juhendmaterjal ja õpilaste teadmiste kontrollimiseks testid või kontrolltööd;
3.
e-õppematerjalides on erialase inglise keele õppematerjalid, mis toetavad lõimitud inglise keele õpetamist;
4.
väike mitmekeelne sõnastik, kus on vastava valdkonna sõnade tõlked kõikide partnerite emakeeltes lisaks inglise keelele. 

Materjale luues on mõeldud erivajadustega õpilastele.  Osa e-kursuse ülesannetest on kohandatud lihtsamaks ning leidub ka ülesandeid, millest on tehtud keerulisem versioon. Õpetaja juhendmaterjalides võib leida viiteid tekstide töötlemiseks vastavalt õpilaste vajadustele.  Et kontrollida, kas juhendmaterjal on kasutuskõlbulik, ehitati stendid valmis.

Projektis on kuus partnerit:
Projekti koordinaator: Pärnumaa Kutsehariduskeskus – pidurid ja ABS stend
Järvamaa Kutsehariduskeskus – elektrisüsteemi stend
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool – mootorielektroonika stend
Profesionals izglitibas kompetences centris „Rigas Tehniska koledza“ (Läti) -multimeedia stend
Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu) - laadimis- ja käivitussüsteemi stend
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi) - elektriauto stend

Iga partner valis ise stendi, koostas kalkulatsiooni ja lõi intellektuaalse väljundi. Partneritel oli vaba valik, kuidas tehniliselt oma stendi lahendada. Seega on olemas sõitev kardiraamil põhinev elektriautostend, doonorautod, millest on saanud stendid ning raamile ja tahvlitele ehitatud stendid. Projekti intellektuaalne väljund jääb kasutamiseks kõigile huvitatutele.  Materjalid avalikustatakse projekti kodulehel. Kõik materjalid on inglise keeles ja partnerriikide emakeeltes.  Lisaks autoeriala õpetamisele on intellektuaalne väljund sobilik kasutamiseks elektri- ja elektroonika valdkonna õpetamisel, õpilasprojektide baasiks üldhariduskoolides, huvihariduses tehnika- ja motovaldkonnas. Õppetöö, mis baseerub meie loodud intellektuaalsel väljundil, arendab samuti õpilaste üldpädevusi nagu digioskused, meeskonnatööoskus, matemaatikaoskused jne

Partnerlus on olnud edukas. Kokku on saanud entusiastlikud, motiveeritud ja tugevad spetsialistid, kellel on suur missioonitunne ja kes teevad oma tööd südamega. Kogu tööprotsessi iseloomustab loomingulisus, sünergia ja koostöö. Projekti tööprotsessi jooksul on õpitud kasutama uut tehnoloogiat, arendatud digioskusi ja omandatud teadmisi HEV õpilastest. Partneritel on olnud neli töist rahvusvahelist kohtumist.

Viimane kohtunine toimub 18.02-21.02.2019, mille võõrustajateks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Viimase projektikohtumise ajal, lisaks levitusüritusele, testitakse õppematerjale ja stende tundides koos õpilastega, õpitakse QR koodide lisamist ja kasutamist, partnerid annavad tagasisidet ja nõustavad üksteist kuidas parendada intellektuaalset väljundit. 20.02.2019 toimub projekti levitusüritus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, kus kõik partnerid tutvustavad oma tööprotsessi ja esitlevad stende ning intellektuaalset väljundit. Kohale tuuakse 5 stendi (elektriautot esitletakse virtuaaltehnoloogia abil, sest selle toomine Türgist Eestise on liiga kulukas).

Koduleht fb: MSMfCT – Modern Study Materials for Car Technicians

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektimeeskond:

Priit Auväärt

Mario Susi

Genno Niider

Rita Pillisner

Eesi Rosenberg (projektijuht)

Lisainfo:
Eesi Rosenberg – projektijuht, inglise keele õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Project Summary

The partners have recognized similar problems in educating car vocations students. They need
contemporary technical study stands (e.g. Electric Car Stand, Multimedia Stand) that meet the needs
of the curricula with innovative e-study materials. The teachers of Car Technicians, Electronics and IT
possess the knowledge and skills needed for meeting the target.
 
The project aims to make instructions and technical drawings for six study stands and build them for
using in the training of Car Technician students in collaboration with partners from different
countries. The intellectual output also includes e-study materials which include study materials for
students and lesson plans for teachers; study materials for specialised English for CLIL method;
simplified version for students with special educational need; multilingual mini vocabulary. The aim is
also to provide sustainable solutions for vocational training and give the education transnational
dimension.
 
Duration of the project: 20 months (September 2017-April 2019).
 
There are six partners in the project:
Pärnumaa Vocational Education Centre is the initiator of the project and is also the coordinator.
Profesionalas izglitibas kompetences centrs "Rigas Tehniska koledza" (Riga Technical College, Latvia)
Kėdainių profesinio rengimo centras (Lithuania)
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey)
Järvamaa Vocational Training Centre (Estonia)
Vana-Vigala Technical and Service School (Estonia)
 
The instructions and technical drawings for the stands are created in English. The stands are built by
the partners and the work is done in collaboration between students and teachers, project work and
problem work methods are used. Each partner prepares the drawings and instructions for one
particular stand but the technical difficulties and problems are overcome in co-operation between
the partners. Hence the final cost of each stand is low and enables sustainable investments for
vocational schools and better training for students. Each partner creates the whole e-study course
for utilization of the stands. The collaboration between the partners provides development of the
language skills and adds a cultural aspect to the work.
The e-study materials and technical drawings with the instructions will be open to use for all schools
and organisations in EU.

The project includes five transnational meetings for the VET specialists and a dissemination seminar
for distribution of the intellectual output and exchange of good practices during the final
transnational meeting. The transnational meetings include peer-to-peer learning sessions for the VET
specialists. During the sessions several topics are covered (e.g. technical drawing, teaching the
students with special needs).

The web page is established to provide work environment and disseminate the intellectual outputs.
Social media page is opened for communication of the students of the partner institutions and for
distribution the activities and results.
All the partner have gained modern study materials that enhance education. The quality of teaching
is increased, consequently, the reputation of vocational education improves. The partners have
developed language and social skills, gained new knowledge through collaboration.
 
The impact of the project:
• Increased quality of VET education and training
• Improved social, language, intercultural competences and IT skills
• Increased synergies between the different areas of education in a vocational institutions, and
cooperation in international level
• Better quality in training and teaching materials, methods and classroom activities
• Innovative learning materials for students
Potential longer term benefits:
• Improved cross-sector co-operation in partner schools
• Better preparation of the students for the labour market
• The same level of teaching of Car Technicians within EU countries, the study modules can be the
bases of common curricula in the partner organisations
 
Project Team
Eesi Rosenberg, Project Manager (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Priit Auväärt, Teacher of Car Technicians (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Mario Susi, Teacher of Car Technicians (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Genno Niider, Teacher of Car Technicians (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Rita Pillisner, IT Teacher, specialist of e-courses (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Find us in fb: MSMfCT – Modern Study Materials for Car Technicians