Go Green & Care

Projekti nr: 2014-1-FI01-KA202-000826


Projekti periood: 01.09.2014-31.08.2016

Erasmus+ projekti Go Green & Care raames töötatakse välja innovaatiline raamistik Green Care moodulile, et tõsta antud temaatika teadlikkust kutsehariduses loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkondades.

Kuna Green Care metoodika ja teema on muutunud järjest populaarsemaks ja seepärast on vajalik, et kutsekooli lõpetajad oleksid antud valdkonnas kompetentsed. Soome, Eesti, Küprose, Hollandi ja Inglismaa erinevate koolide ja asutuste õppejõud ning kutseõpetajad loovad koostöös Green Care mooduli raamistiku, mida annab integreerida iga partnerkooli eelpool nimetatud valdkondade õppekavadesse.  Projekti eesmärk on, et tulevikus, kui Green Care õpingud on arenenud edasi ja rakendatud mitmetesse õppekavadesse,  saavad õpilased valida õppemooduli või siis mingi mooduli osa, et omandada teadmised Green Care tegevustest ning võimalustest.

Go Green & Care tutvustus ja projekti tutvustus on siin. Projekti tutvustava flaieri leiad siit ja siit

Seminari materjalid:

abi_loodusest_puuetega_inimeste_ja_nende_pereliikmete-toimetuleku_toetus
Marjele_GGC-_looduse moodulid
PKHK_introduction_Green and Go_loppdokument
PKHK_introduction_Green and Go SEMINAR 2016
Powerpoint Green Care ettekanne 30. 8. Pärnu - Kopie

Koordinaator:
Ylä- Savo Municipal Federational of Education / Ylä- Savo Vocational Collage

Partnerid:
Savo Consortium of Education /SAKKY/ Finland
EDEX/ Intercollege /CYPRUS
Bridgwater College/BC/UK
Parnumaa Kutsehariduskeskus /PKHK/Estonia
Efvet, The Netherlands

Eesti tasandil tähendab see Green & Care temaatika uurimist ja juurutamist meie haridussüsteemi ning seeläbi mõtteviisi muutmist erinevates eluvaldkondades.

10.-11.02.2015 toimus projektikohtumine Soomes – loe lisa.

02.-03.06.2015 toimus projektikohtumine Bridgwater Colleges Inglismaal - loe lisa.

08.02.2016 toimus Go Green & Care koosmõtlemise seminar, kus tutvustati Green Care mõtteviisi, Euroopa kogemusi ja arutleti üheskoos osalejatega valminud õppemoodulite üle.

 
 

Seminari materjalid: