logoProjekti periood: 01.09.2019 - 31.08.2022

Projekti number: 2019-1-NL01-KA202-060502

Projekti eesmärk on tugevdada kutsekoolit tulevate noorte IT-spetsialistide teadmisi ja oskusi küberohutuses, -turbes ja eetilises häkkimises. 

Projektis osaleb partnereid neljast piirkonnast. Mis neid piirkondi seob, on soov muuta küberruum turvalisemaks paigaks kõigile, kes seal osalevad, ja pakkuda kutseõppe- ja NEET-noortele mitmekesisemaid karjäärivõimalusi küberturbes. Igast piirkonnas lööb kaasa üks kutsekool ja mõni kohalik IT-sektori asutus.

Projektipartnerid on:

  • Friesland College – D'Drive (Holland)
  • Learning Hub Friesland Foundation (Holland)
  • Foundation for Cybersafety Northern Netherlands (Holland)
  • GO! Technisch Atheneum Zavelenberg (Belgia)
  • Cebanc (Hispaania)
  • Pärnumaa Vocational Education Centre (Eesti)
  • Information Technology Foundation for Education – HITSA (Eesti)

Projekti tutvustav brošüür (kliki alloleval pildil):

logo

Projekti periood: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekti number: 2018-1-SE01-KA202-039167

Projekti ECVET for IT eesmärk on aidata töötada välja infotehnoloogia erialadele ECVET ehk Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist.

Projektis osalevad:

Rootsi – NTI Gymnasiet Malmö (projekti algataja ja juhtpartner)

Holland – Alfa-college Hardenberg

Makedoonia – DUCOR "Partenija Zografski"

Portugal – Escola Secundária de Loulé

Eesti – Pärnumaa Kutsehariduskeskus

EU flag Erasmus vect POS

mafle logo2

mafle logoEU flag Erasmus vect POSmafle logo2

Projekti number: 2017-1-LV01-KA204-035430

Projekti periood: 01/12/2017 - 30/09/2019

MAFLE projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa väikeriikides keeli õpetavatele isikutele, kuidas õpetada, tõhustada ja väärtustada riiki sisenenud inimestele väikeriigi keelt, kultuuri ja kombestikku. MAFLE keskendub emakeele õpetamisele ja sellise õppevara loomisele, milles ei kasutata meediumkeelt, vaid luuakse süsteem, mida kasutada esmase keeleõppe läbiviimiseks aktiivõppe meetodeid kasutades mistahes keele keskkonnas viibivale keelt omandada soovivale isikule.
MAFLE projekti tulemusel saadud õppematerjal aitab luua või parendada esmase keeleõppe teostamist, mille sihtgrupiks uus-sisserändajad ja asüülitaotlejad. Kutsekoolide jaoks on ülioluline luua süsteem keeleõppe kiiremaks omandamiseks selle elanikkonna grupi liikmete poolt, kes võiksid tulevikus omandada kutseoskused Eestis töötamiseks. Lisaks sellele on tähtis arendada kutsekooli töötajate valmisolekut sisserändajate ja teist keelt kõnelevate isikute tööturule ettevalmistamiseks ja haridusmaastikul osalemiseks, tuleviku suundadest lähtuvalt võib ilmneda vajadus muuta õppekavade sisu ja õppetöö kvaliteeti rahvusvaheliselt mõistetavamaks. Kaheaastase projekti käigus töötatakse ühiselt välja õppematerjal projektis osalevate partnerorganisatsioonide esindajate poolt. Projekti perioodil käigus töötatakse internetipõhiselt ülesanded ja viiakse läbi koolitused ja koosolekud, milles tegeletakse loodud sisu korrastamisega ja sobivaks töötlemisega, antakse kogemustel põhinevat tagasisidet ja analüüsitakse tulemusi.
 
Erasmus+ koostööprojekt MAFLE hõlmab partneritena 5 organisatsiooni Hispaaniast, Eestist, Horvaatiast, Austriast ja Lätist. Läti on käesoleva projekti juhtpartneriks ja koordineerib kõiki tegevusi. Kokku on projektis 5 partnerit, kellest 2 on kutsekoolid ning 3 keeleõppe ja haridusega seotud organisatsiooni regionaalsel tasandil.

Projekti partnerid:
Valmiera Valodu Mape , Läti – projekti koordinaator, www.valodumape.lv
Centro superior de hosteleria del mediterraneo, s.l., Hispaania  - www.cshm.es/
Adult Education Institution DANTE, Rijeka, Horvaatia www.dante-ri.hr/
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Eesti – www.hariduskeskus.ee
Learning for Integration ry, Soome – www. Lfi.fi

Lisainfo:
Viive Ollo – projektijuht, inglise keele õpetaja  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Eesi Rosenberg – projektijuht, inglise keele õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

logo  logo2

Projekti number: 2017-1-EE01-KA202-034885

Projekti periood: September 2017-Aprill 2019

Koostööprojekti eesmärgiks on tõsta kutsehariduse kvaliteeti autotehnikute erialal Euroopas.  Projekti käigus ehitatakse kuus autoerialade õppestendi ning koostatakse juhend- ja õppematerjalid, mis jäävad avalikult kasutatavaks teistele Eesti ja Euroopa kutsekoolidele, võimaldades teistel kutseõppeasutustel juhendmaterjali abil õppestende oma koolides ehitada. Samuti valmivad e-õppe materjalid nii õppuritele kui õpetajatele - erialase inglise keele õppematerjalid, lihtsustatud õppematerjalid erivajadusega õpilaste jaoks, mitmekeelne minisõnaraamat.

Projekti partnerid: 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Riga Technical College (Läti)
Kėdainių profesinio rengimo centras  (Leedu)
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi)

KOKKUVÕTE

Autotehnikute õpetamise oluline osa on simulaatorite ja stendide kasutamisel, mis võimaldavad õpilastel süvendatult õppida tundma kindlat süsteemil. Lisaks võimaldavad stendid katsetada süsteemis vigade diagnoosimist ja nende parandamist. Valmis stendid on kallid ja tihti ei leia Eestist firmat, kes tarniks vajalikke stende. Mõnikord ei paku ka ükski tootja vastava autosüsteemi stendi, eriti kui on tegemist uuendusliku tehnoloogiaga autovaldkonnas.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoerialade noortel õpetajatel, Priit Auväärtil ja Mario Susil, tekkis idee, et ehitaks stendid ise. Sellest omakorda tekkis projektiidee, mille kirjutas projektiks autoerialade tehnilise inglise keele õpetaja Eesi Rosenberg koos erialaõpetajatega.

Projekti intellektuaalne väljund koosneb mitmest osast:

1. juhendmaterjal stendide ehitamiseks, milles on selgelt esitatud töö käik illustreeritud fotodega, tehnilised joonised, nimekiri vajalikest materjalidest koos tööriistadega ja kalkulatsioon;
2.
e-õppematerjalid, mis toetavad stendiga tööd tundides. Õppematerjalid sisaldavad teooriat ja praktilisi ülesandeid. Õpetajale on juhendmaterjal ja õpilaste teadmiste kontrollimiseks testid või kontrolltööd;
3.
e-õppematerjalides on erialase inglise keele õppematerjalid, mis toetavad lõimitud inglise keele õpetamist;
4.
väike mitmekeelne sõnastik, kus on vastava valdkonna sõnade tõlked kõikide partnerite emakeeltes lisaks inglise keelele. 

Materjale luues on mõeldud erivajadustega õpilastele.  Osa e-kursuse ülesannetest on kohandatud lihtsamaks ning leidub ka ülesandeid, millest on tehtud keerulisem versioon. Õpetaja juhendmaterjalides võib leida viiteid tekstide töötlemiseks vastavalt õpilaste vajadustele.  Et kontrollida, kas juhendmaterjal on kasutuskõlbulik, ehitati stendid valmis.

Projektis on kuus partnerit:
Projekti koordinaator: Pärnumaa Kutsehariduskeskus – pidurid ja ABS stend
Järvamaa Kutsehariduskeskus – elektrisüsteemi stend
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool – mootorielektroonika stend
Profesionals izglitibas kompetences centris „Rigas Tehniska koledza“ (Läti) -multimeedia stend
Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu) - laadimis- ja käivitussüsteemi stend
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi) - elektriauto stend

Iga partner valis ise stendi, koostas kalkulatsiooni ja lõi intellektuaalse väljundi. Partneritel oli vaba valik, kuidas tehniliselt oma stendi lahendada. Seega on olemas sõitev kardiraamil põhinev elektriautostend, doonorautod, millest on saanud stendid ning raamile ja tahvlitele ehitatud stendid. Projekti intellektuaalne väljund jääb kasutamiseks kõigile huvitatutele.  Materjalid avalikustatakse projekti kodulehel. Kõik materjalid on inglise keeles ja partnerriikide emakeeltes.  Lisaks autoeriala õpetamisele on intellektuaalne väljund sobilik kasutamiseks elektri- ja elektroonika valdkonna õpetamisel, õpilasprojektide baasiks üldhariduskoolides, huvihariduses tehnika- ja motovaldkonnas. Õppetöö, mis baseerub meie loodud intellektuaalsel väljundil, arendab samuti õpilaste üldpädevusi nagu digioskused, meeskonnatööoskus, matemaatikaoskused jne

Partnerlus on olnud edukas. Kokku on saanud entusiastlikud, motiveeritud ja tugevad spetsialistid, kellel on suur missioonitunne ja kes teevad oma tööd südamega. Kogu tööprotsessi iseloomustab loomingulisus, sünergia ja koostöö. Projekti tööprotsessi jooksul on õpitud kasutama uut tehnoloogiat, arendatud digioskusi ja omandatud teadmisi HEV õpilastest. Partneritel on olnud neli töist rahvusvahelist kohtumist.

Viimane kohtunine toimub 18.02-21.02.2019, mille võõrustajateks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Viimase projektikohtumise ajal, lisaks levitusüritusele, testitakse õppematerjale ja stende tundides koos õpilastega, õpitakse QR koodide lisamist ja kasutamist, partnerid annavad tagasisidet ja nõustavad üksteist kuidas parendada intellektuaalset väljundit. 20.02.2019 toimub projekti levitusüritus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, kus kõik partnerid tutvustavad oma tööprotsessi ja esitlevad stende ning intellektuaalset väljundit. Kohale tuuakse 5 stendi (elektriautot esitletakse virtuaaltehnoloogia abil, sest selle toomine Türgist Eestise on liiga kulukas).

Koduleht fb: MSMfCT – Modern Study Materials for Car Technicians

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektimeeskond:

Priit Auväärt

Mario Susi

Genno Niider

Rita Pillisner

Eesi Rosenberg (projektijuht)

Lisainfo:
Eesi Rosenberg – projektijuht, inglise keele õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Projekt: Advancing Graduate Tracking and Alumni Relations in VET Schools (TRACKTION)
Projekti number: 2017-1-ES01-KA202-038021
Projekti periood: september 2017 – august 2020

TRACKTION projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa kutsekoolidele, kuidas luua, tõhustada ja väärtustada suhteid ning koostööd oma kooli vilistlasvõrgustikuga. TRACKTION keskendub põhiteemana vilistlaste ja kutsekoolide koostöö tugevdamisele, et kutsekoolid oleksid rohkem kursis oma vilistlaste edasiste tegevustega (omandatud teadmiste kasutamine, edasised karjäärivalikud tööturul, ettevõtlusega tegelemine ning elukestev õpe). TRACKTION projekti tulemusel saadud informatsioon aitab luua või parendada vilistlaste jälgimise süsteemset lähenemist institutsioonide tasandil. Kutsekoolide jaoks on ülioluline luua süsteem vilistlaskultuuri loomiseks ja tugevdamiseks ja vilistlastega kontakti hoidmiseks. Lisaks sellele on tähtis olla kursis kutsekooli vilistlaste edasiste karjäärivalikutega tööturul ja haridusmaastikul, et mõista kutsekoolide poolt pakutavate erialade mõju vilistlaste võimalustele tööturul ning vajadusel tõsta õppekavade ja õppetöö kvaliteeti. Kolmeaastase projekti käigus kaardistatakse vilistlaskultuuri ja vilistlaste tegevuse hetkeolukord projektis osalevate riikide kutsekoolides ja riigi tasandil. Saadud tulemustest lähtuvalt luuakse protokoll ja nägemus, kuidas kaardistada antud informatsiooni ja milliseid meetodeid kasutada ning kuidas tugevdada vilistlaskultuuri kutsekoolides. Projekti käigus viiakse läbi pilootuuringud ja analüüsitakse tulemusi. Projekti tulemusel valmib juhend, mis lihtsustab vilistlaste kohta andmete kogumist ning juhendmaterjal jätkusuutlikke ja edukate vilistlassuhete loomiseks kutsekoolide tasandil.

Erasmus+ koostööprojekt TRACKTION hõlmab partneritena 2 organisatsiooni Hispaaniast, Eestit, Itaaliat, Hollandit ja Suurbritanniat. Kokku on projektis 6 partnerit, kellest 3 on kutsekoolid, 2 vaheastme organisatsioonid regionaalsel tasandil ning üks uuringutele keskendunud organisatsioon.

Projekti partnerid:
Valnalon – projekti koordinaator, www.valnalon.com
TKNIKA- Hispaania www.tknika.eu
Alfa- College- Holland, www.alfa-college.nl
Education and Employers Taskforce- Inglismaa, www.educationandemployers.org
COMETA- Itaalia, www.puntocometa.org
Pärnumaa Kutsehariduskeskus – www.hariduskeskus.ee

Projekti koduleht: tracktionerasmus.eu

Lisainfo:
Teele Luks- õppetöö- ja projektide koordinaator See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Kersti Oksaar- õppe- ja karjäärinõustaja, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lehekülg 1 / 2