EU flag Erasmus vect POS

Projekti nimi: Transfer of New Innovative Methods and Improving Quality System in Adult Education
Projekti nr: 2015-1-EE01-KA104-013385
Projekti periood: 01.06.2015-31.12.2016
Täiskasvanute koolituse osakonna töötajate ja õpetajate õpiränded Itaaliasse, Hispaaniasse ja Portugali. Kokku saab täiskasvanute koolituse osakonnast võimaluse end välismaal täiendada seitse töötajat.

Projekti nr: 2014-1-EE01-KA102-000157


Projekti periood: 01.08.2014-31.08.2015
Mobiilsusprojekt "Mobility Makes Us Professionals" (taotlus nr 36.3-2/2807) oli suunatud Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse õpilastele ja töötajatele. Projekti raames said võimaluse sooritada praktika välisriigis 69 õpilast kooli erinevatelt õppekavadelt ning erialaseks täienduseks välisriigis loodi võimalus 13 kooli töötajale.

Lehekülg 2 / 2