Transfer of New Innovative Methods and Improving Quality System in Adult Education

EU flag Erasmus vect POS

Projekti nimi: Transfer of New Innovative Methods and Improving Quality System in Adult Education
Projekti nr: 2015-1-EE01-KA104-013385
Projekti periood: 01.06.2015-31.12.2016
Täiskasvanute koolituse osakonna töötajate ja õpetajate õpiränded Itaaliasse, Hispaaniasse ja Portugali. Kokku saab täiskasvanute koolituse osakonnast võimaluse end välismaal täiendada seitse töötajat.

Antud projekti eesmärgiks on toetada täiskasvanute koolitajate ja täiskasvanuhariduse spetsialistide ning osakonna juhatajate ametialast arengut ning tõsta nende kompetentsi. Paraneb võõrkeeleoskus, sotsiaalsed oskused, töömotivatsioon suureneb ning avardub maailmavaade teiste kultuuride, kommete ja rahvuste osas.

Täiskasvanute koolituse osakonnast osaleb antud projektis:
• Täiskasvanu koolituse osakonna juhataja
• Täiskasvanute koolituse kaks täiendõppe koolitusjuhti
• Iluteeninduse õppekavarühma kaks koolitajat
• Ärikorralduse õppekavarühma kaks koolitajat

Loe ka: