PKHK Õpilasesinduse XVI üldkoosolek

24. oktoobril kell 15.00 B-korpuse suures auditooriumis

Koosolekul osalevad igast õppegrupist 1-2 esindajat: grupivanem ja/või -vanema abi.

Koosolekul osalejad registreerib rühmajuhataja huvijuhi meilile kuni 18. oktoobrini.

Koosolekul osalemine KUTSE alusel!

Kutse saab rühmajuhatajalt.

Päevakorras:

ÕE põhikirja muutused

ÕE presidendi kandidaatide debatt

ÕE presidendi valimised

Info