Haridus- ja teadusministeeriumi poolt läbi viidav uuring “Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti üldharidussüsteemile”.

Hea kutsekooli õpetaja ja õpilane

Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi ja Digitehnoloogiate instituudi teadustöötajad viivad läbi veebipõhised küsitluse.

Uuringu eesmärgiks on analüüsida Eesti koolide, õpetajate ja õpilaste toimetulekut distantsõppega COVID-19 viirusest põhjustatud eriolukorra ajal, et kavandada tegevusi ja ressursside planeerimist tulevikus.

Oleme tänulikud, kui aitate uuringule kaasa, vastates küsimustikule, mis asub sellel lingil - https://web.htk.tlu.ee/ls/index.php/277849?lang=et 

 

Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse