... on vastu võetud 20.06.2016 nr 37 ja avaldatud Riigi Teatajas (RTI, 25.06.2016, 31).