Uudised

Henkel Balti toetab kutseharidust

Et toetada üldehituse ja siseviimistluse eriala parimaid õppureid, on Henkel Balti otsustanud luua Ceresiti stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) üldehituse ja siseviimistluse eriala õpilased, Loe edasi...

Töötoad Pärnu Vanalinna Põhikoolis reedel, 2. novembril

Pärnu Vanalinna Põhikoolis toimub 29. oktoobrist kuni 2. novembrini loodus- ja reaalainete nädal. Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) võtab sellest osa töötubadega, mis toimuvad 2. novembril Pärnu Vanalinna Põhikoolis 8. ja 9. klasside õpilastele. Loe edasi...

3. Euroopa kutseoskuste nädala üritused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (5.-9. november)

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lahtiste uste päevad toimuvad 8. ja 9. novembril 3. Euroopa kutseoskuste nädala raames, mis leiab aset 5.-9. november 2018.

Loe edasi...

Õpilaste vastuvõtt 2018/2019

Hea õpilaskandidaat. Õpilaste vastuvõtuks (sügis-talv) on avatud nooremaedniku (töökohapõhine õpe) ja CNC töötlemiskeskuse operaatori (koolipõhine õpe) õppekavad. Lisainformatsioon dokumentide vastuvõtu kohta asub SIIN.  

0

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2017/2018 õppeaasta eesmärkide seadmisel on aluseks kooli arengukava, õppekavarühmade sisehindamisaruanded ja rahuloluküsitlused.

2017/2018 õppeaasta märksõnaks on KAASAMINE.

Analüüsi tulemusena toodi välja olulisemad tegevused õppeaastaks, milleks on:

 • suurem omatulu teenimine,
 • õpilaste ja tööandjate laiem kaasamine,
 • õppemetoodikate mitmekesistamine,
 • töötajate stažeerimine,
 • ühised koolitusvajadused (moodularvestuse läbiviimine/hindamine, ettevõtlusõppega seonduvad koolitused, digipädevuste tõstmine),
 • väljalangevuse vähendamine,
 • õpioskuste moodulite rakendamine,
 • IT lõiming erialaainetesse,
 • tundide külastus „kolleegilt-kolleegile“,
 • töökohapõhise õppe (PRÕM) laiendamine jpm.

Tulenevalt analüüsi tulemustest, seati sellel õppeaastal fookusesse alljärgnevad alaeesmärgid tulenevalt kooli arengukavast:

 • Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist (punkt 1.2);
 • ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine (punkt 2.3);
 • Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust (punkt 3.1);
 • Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi (punkt 4.1);
 • Töökohapõhise õppe arendamine (punkt 5.2).

2017/2018 õppeaasta eesmärgid kinnitati 05.09.2017 juhtkonna koosolekul. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse peaeesmärgid on sõnastatud kooli arengukavas.