Uudised

30 kiitusega lõpetajat!

Meie koolis on 30 kutsekeskharidusega kiitusega lõpetajat. Direktori vastuvõtt parimatele toimub teisipäeval, 18. juunil kell 14 nõupidamiste ruumi B-307. Õnnitleme! Loe edasi...

Lõpuaktused toimuvad reedel, 21. juunil Pärnu Kontserdimajas

KELL 14.30 TEHNIKAÕPPEOSAKOND: arborist (ARÕ-17), sõiduautotehnik (AT-16),CNC töötlemiskeskuse operaator (CNC-19), IT-süsteemide nooremspetsialist (ITK-17), elektroonikaseadmete tehnik (EL-16), puitkonstruktsioonide ehitus (EP-16), IT-süsteemide nooremspetsialist (IT-16), ehitusviimistlus (V-16), kergete rõivaste rätsep (R-17), keevitaja (KV-16), sisetööde elektrik (SEL-16), tisler (T-16), fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja (FEL-18), kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (E-16)

KELL 17.00 TEENINDUSÕPPEOSAKOND: abikokk (AK-18), hooldustöötaja (HT-17), kosmeetik (ILT-17), kokk (K-16A), kokk (K-16B), laotöötaja (LT-16), müüja-klienditeenindaja (M-16), müügikorraldaja (MK-17), majutusteenindus (MT-16), pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (PK-16), raamatupidaja (RA-17), sekretär (S-17), väikeetevõtja (VE-17)

 

 

Otsime aasta õppijat

Õpilaste 2019 suvine vastuvõtt

Informatsioon õpilaste 2019 suviseks vastuvõtuks (põhikonkurss) avatud õppekavade, ajakava ja õpilaste vastuvõtu tingimuste on leitav Sisseastujale.

0

Nooremaednik

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria

Õppesuund: põllumajandus

Õppekavarühm: aiandus

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt: 17. juuni-29. november 2019 e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS

Õppetöö algus: 09.12.2019

Vastuvõtutingimus: individuaalne vestlus 03.12.2019 kell 15:45 (A220)

 

Õppekava lühitutvustus:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks aednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Nooremaedniku õpe toimub töökohapõhises õppevormis ehk 1/3 õppest toimub koolis auditoorse ja iseseisva tööna ning 2/3 moodustab praktika aiandusettevõttes.

Nooremaedniku õppekava lõpetanu võib töötada oskustöölisena köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis ja/või lillekasvatuses taimehooldajana, haljasalahooldajana, põllutöölisena, aiatöölisena, kalmistuhooldajana.

Erialaseid teadmisi ja oskusi täiendades on võimalik töötada aednikuna, pargiaednikuna, puukooli aednikuna, lillekasvatajana, tootmisjuhina, floristina, maastikukujundajana, maastikuehitajana ja/või konsulendina.

Ettevõtjale vajalike omaduste olemasolul on võimalik avada oma aiand, lillekauplus või puukool, pakkuda erinevaid aiandusega seotud teenuseid.

Põhiõpingud:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • köögiviljandus
 • puuviljandus
 • iluaiandus
 • taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine

Valikõpingud:

 • saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
 • muru rajamine ja hooldamine
 • haljasalade rajamine ja hooldamine
 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • kalmistuhaljastuse hooldamine
 • aiakaupade müümine
 • taimeseadete valmistamine
 • metsamarjakasvatus
 • viinamarjakasvatus
 • maitsetaimede kasvatamine
 • dendroloogia
 • masinate ja mehhanismide hooldamine ning kasutamine

Ettevõtted praktika sooritamiseks ning võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Tori lilleaed (Pärnumaa), Sagro AS (Harjumaa, Laagri alevik), Hansaplant OÜ (Harjumaa), Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus (Viljandimaa), Jaagumäe talu (Võrumaa), Sümbio OÜ (Marjasoo talu, Tartumaa), Saare-Tõrvaaugu Aiand (Pärnumaa), Neeva OÜ (Pärnumaa), Kuusk AE OÜ (Pärnumaa), Plantex AS (Tartu, Tallinn, Jõhvi)

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta.

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon: 

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Erna Gross (kutseõpetaja) erna.gross[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

õpipoisiõpe

http://ametid.rajaleidja.ee/Aednikud-floristid-ja-maastikuehitajad

 el