Lehtede tundmine pildi järgi

Vea hiirega pikkuse järjekorda, alustades pikimast