Dendroloogia testid

 

Dendroloogia testid on koostatud lisana dendroloogia konspektile
www.tihemetsa.ee/dendro ja on abiks dendroloogia teadmiste kinnitamiseks ja kontrollimiseks, vahest ka vahelduseks uue õppematerjali omandamisel.

Lisaks konspektis kasutatud pildimaterjalile on testides kasutatud hulgaliselt autori loodusfotosid.


Dendroloogiakonspekti testide koostamist on toetatud Euroopa Liidu struktuurifondidest e-VÕTI projekti kaudu.

Testid koostas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Värdi Soomann

vardi.soomannhariduskeskus.ee