Uudised

Õppima asumise kinnitamine

Põhihariduse nõudeta või keskhariduse baasil põhikonkursi (19.06.-11.08.2017) tulemusena kooli sisse saanud õpilaskandidaatidel palume kinnitada õppima asumine hiljemalt 20.08.2017 kell 23.59. Elektrooniliselt on võimalik esitada kinnitus siin.

Loe edasi...

Uus e-arve menetluskeskkond

Hea koostööpartner.

Alates 20.06.2017 on Pärnumaa Kutsehariduskeskusel kasutusel FitekIN Arvekeskus (e-arve menetluskeskkond). Uus arvete edastamise aadress on parnu.khk[at]arved.ee

Õpilaskodu avaldused (jätkukursused)

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse jätkukursuse (II, III) õpilasel on võimalik õpilaskodu koha saamiseks 2017/2018 õppeaastaks esitada kuni 20. augustini avaldus siin.

Täiendav vastuvõtt

Täiendav vastuvõtt põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppe üksikutele vabadele õpilaskohtadele kuni nende täitumiseni. Enam informatsiooni leiad Sisseastujale.


Loe edasi...
0