Õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 08.02.2018 käskkirjaga nr 17

 

2018 õpilaste suvise dokumentide vastuvõtu, valdkondade vastuvõtukomisjonide ja kooli vastuvõtukomisjoni koosolekute toimumise, kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamise ning õppetööle registreerimise (kinnitusprotsessi) ajakava:

 

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

põhikonkurss: 18. juuni-18. juuli

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 19. juuli kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 20. juuli kell 17.00

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 20. juuli kell 17.00-26. juuli kell 23.59

 

431 - kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe, 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe

põhikonkurss: 18. juuni-15. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 16. august alates kell 9.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 17. august kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: hiljemalt 21. august kell 17.00

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 21. august-26. august kell 23.59