nordplus

NordPlus Adult projekt: “Challenges for adult education in a changing society“
Projekti number: NPAD- 2016/10277

NordPlus Adult projekti eesmärgiks on õppida teiste riikide kogemustest ja jagada teadmisi täiskasvanute kutsehariduse ning täiskasvanuhariduse hetke olukorrast ja arengutest Põhjamaades. Euroopa ja Põhjamaade olukord on seoses maailmas toimuvaga muutunud ning paljud riigid on mures oma majandusliku olukorra, jätkusuutliku tööjõuturu ning pagulastemaatikaga osas. Kõik need probleemid ja väljakutsed mõjutavad suuresti ka haridusmaastikku. Nii kutseharidus, kui ka täiskasvanute haridus peavad arendama välja uusi lähenemisi, et aidata ühiskonnal sellistest küsimustes edukalt toime tulla.

Projekti nimi: Improvement of quality and innovation for Adult Education. nordplus
Projekti number: NPAD- 2015/10189

NordPlus Adult projekti eesmärgiks on tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja leida uusi meetodeid täiendõppe läbiviimiseks. Projekt annab võimaluse 6-le Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna koolitajale viibida töövarjuna Islandi ja Taani partnerkoolis ehk 3 koolitajat Islandil ja 3 Taanis. Lisaks on võimalus 3-l Islandi ja 3-l Taani partnerkooli koolitajal külastada ning töövarjuks olla Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. See projekt annab meie töötajatele lisateadmisi ja kogemusi täiskasvanuhariduse vallas ning täiendõppe läbiviimiseks. Jagatakse kogemusi ja parimaid praktikaid teemadel nagu täiendõppe kvaliteet, tundide läbiviimine, väljalangevuse vähendamine kutsehariduses ja täiskasvanuhariduses, kasutatavad meetodid ning materjalid. Töötajad saavad töövarjuks olles kogemuse teises riigis töötamise osas, mis tõstab nende motivatsiooni ja teadmisi, kuidas hakkama saada Euroopa sh Põhjamaade tööturul. Lisaks saavad nad parandada oma võõrkeeleoskust, kogevad teiste maade kultuuri ja kombeid ning eripärasid.
Arendamaks kvaliteeti ja leidmaks uusi innovaatilisi võimalusi täiskasvanuhariduse- ja kutseharidussüsteemis ning elukestva õppe edendamisel on ülioluline teha rahvusvahelist koostööd ja leida kontakte erinevate kutse- ja täiskasvanuharidust pakkuvate asutustega.
Projekti käigus külastasid PKHK töötajad 2016 aasta aprilli kuus Taani ja Islandi partnerkoole ja mais toimus Islandi ja Taani koolitajate Eestis töövarjuks olemine.

Islandi koolitajate (Fjölbrautaskolinn i Breidholti) lühiülevaade kogemustest Eestis –klikka siia
Taani koolitajate (EUC Nordvestsjaelland) lühiülevaate kogemustest Eestis – klikka siia
PKHK koolitajate aruanne Taani EUC Nordvestsjaelland kooli külastusest- aruanne
PKHK koolitajate aruanne Islandi Fjölbrautaskolinn i Breidholti kooli külastusest – aruanne 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajad ja õpilased osalesid projektis “Sharing experiences on hospitality management courses and curriculum”
Projekti number: NPJR-2015/10401

Teema: Hotelli- ja majutusteeninduse õppekavade sisu ja täideviimise võrdlemine, partnersuhete loomine ja üksteiselt õppimine
Kestus: 11/2015 - 07/2016nordplus

Sihtgrupp: Hotelli- ja majutusteeninduse õppekavarühma õpetajad
Partnerid: juhtpartner Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) Teenindusõppeosakond
partner LV-"HOTEL SCHOOL" Hotel Management College

Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Toetussumma: 4040 EUR

nordplus

Nordplus Junior

Projekti nimi: “Pupil Exchange for Development and Strengthening of Cooperation in Vocational Schools”

Projekti number: NPJR-2015/10206
Teema: Pagar- kondiitri õppekavade sisu ja praktilise väljaõppe võimaluste võrdlemine, koostöövõimaluste otsimine ja sidemete tugevdamine
Kestus: 01/2016 - 06/2016
Sihtgrupp: Pagar- kondiitri õppekava õpilased ja õpetajad
Partnerid: juhtpartner Jelgava Ametikool ( Crafts Secondary School of Jelgava) ,
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan ammattiopisto Järvenpää,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK)
Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Toetussumma: 14 010 EUR ( sellest PKHK kasutada 4670 EUR)

Pagari õppekava õpilased ja õpetajad võõrustasid külalisi Soomest ja Lätist
Sel õppeaastal osalesid Teenindusõppeosakonna pagar- kondiitri õppekavade õpilased ja õpetajad Nordplus Junior projektis koostööpartnerina. Projekti juhtpartneriks oli Jelgava Ametikool ja Keuda Ametikool Järvenpääl osales samuti koostööpartnerina. Projekti jooksul toimus kolm külastust, millest igaühes osales 5 õpilast ja üks õpetaja igast partnerkoolist. Välislähetustes Soomes ja Lätis käis meie koolist kokku 10 õpilast ja kaks õpetajat. Lähetus kestis seitse päeva ja erinevate külastuste kasutegur sõltus paljuski vastuvõtjate koostatud programmist.

PKHK-s viidi ellu 2014. - 2015. õppeaastal arendusosakonna töövarjutamisprojekt "Competitive Development of Schools". 

Projekti raames toimus kokku 17 mobiilsust - 9 PKHK arendusosakonna ja tugiteenistuse töötajat käisid töövarjutamas kolleege Taani partnerkoolis EUC Nordvestsjaelland. Partnerkoolist käis vastuvisiidil 8 töötajat. Mobiilsused toimusid õppeaasta lõikes 4 grupis.

Lehekülg 1 / 2