Kosmeetik

 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi eesti keele, inglise keele, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine;
 • loovuse test (dokumentide vastuvõtukomisjonis);
 • individuaalne vestlus ja joonistamine kõikidele õpilaskandidaatidele.

Õppekava lühitutvustus:

Kosmeetik teenindab ilusalongis klienti tema välimuse parendamiseks, arvestades kliendi soove ja isikupära. Kosmeetik töötab kollektiivis ja on isiklikult vastutav töö lõpptulemuste eest.

Kosmeetiku tööülesanneteks on käte-, näo-, keha- ja jalgade hooldus, karvade eemaldus ning jumestamine. Samuti nõustab kosmeetik klienti kliendile sobivate kosmeetikavahendite valikul ja kasutamisel. Töönõuab eri protseduuride tegemiseks vastava aparatuuri tundmist, head suhtlemisoksust ning vastutust töö tulemuste eest. Hea kosmeetik on kursis moesuundadega ja oskab kliendi isikupärale vastavalt soovitada kosmeetilisi protseduure. Olulised on käeline osavus (liigutuste täpsus, kiirus, hea koordinatsioon), empaatiavõime, tolerantsus, analüüsi- ja kohanemisvõime.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • tööohutus ja -keskkond
 • esmaabi
 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • klienditeenindus
 • kosmeetiku alusõpe
 • näohooldus
 • käte ja jalgade hooldus
 • kehahooldus
 • jumestamine
 • juhendamine
 • praktiline klienditeenindus
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • ökokosmeetika ja kehateraapia
 • võõrkeel (soome, vene) A1
 • toitumisnõustamise alused
 • erinevad massaažitehnikad

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

Lisainformatsioon: Ruth Ilves (kutseõpetaja) ruth.ilves[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)

Tags: