Juuksur

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 90 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a 6 k

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi eesti keele, inglise keele, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine;
 • loovuse test (dokumentide vastuvõtukomisjonis);
 • individuaalne vestlus ja joonistamine kõikidele õpilaskandidaatidele.

Õppekava lühitutvustus:

Juuksuri õppekava koostamise aluseks on kutsestandard (juuksur, EKR tase 4), mis on teeninduse kutsenõukogu poolt vastu võetud 24.05.2012 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130.

Juuksuri eriala eeldab head suhtlemisoskust, ilumeelt, loovust ja vastutust enda töötulemuste eest. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii juuksuri kui meeskonnaliikmena. Õpilane tunneb juuksekosmeetika vahendeid, on kursis moesuundadega, oskab teostada kõiki töid, mida kaasaegne juuksuriamet nõuab ning soovitab kliendile sobivaid juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid koduseks kasutamiseks.

Juuksuri õppekava lõpetanud isik võib tööle asuda juuksurina, soovi korral spetsialiseerudes kas vaid meeste või vaid naiste juuksuriks. Ettevõtjale vajalike omaduste olemasolul on võimalik avada oma juuksurisalong. Teadmisi ja oskusi täiendades ehk juurde õppides on võimalik töötada stilistina, grimeerijana, jumestajana, juuksuritoodete müüjana või kandideerida erinevate ettevõtete koolitusjuuksuriks.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus kutseõpingutesse
 • klienditeeninduse alused
 • juuste ja peanaha hoolduse alusõpe
 • juuksuri loomingulise töö alused
 • juuste, habeme ja vuntside lõikamine
 • juuste struktuuri püsimuutmine
 • juuste värvitöötlus
 • soengukujundus
 • klienditeeninduse praktilised tööd
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • punutud soengute modelleerimine
 • jumestamine
 • juuste kaunistamise ja pikendamise tehnikad
 • erialane soome keel
 • erialane vene keel
 • erialane inglise keel
 • reklaam, turundus ja müügitöö
 • FIE raamatupidamise alused
 • erisoengute kujundamine
 • moodsad naiste ja meeste juukselõikused
 • ettevõtluse baasmoodul

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud eriala õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd, sh:

 • võtab iseseisvalt vastu kliendi, koostab juhendi alusel töökava, teeb vastavad ettevalmistavad tööd kliendi edasiseks teenindamiseks;
 • teenindab iseseisvalt naisklienti töökavas määratud aja jooksul, värvib ja lõikab juuksed ning kujundab sobiva soengu, esitleb tehtud tööd;
 • teenindab iseseisvalt meesklienti töökavas määratud aja jooksul, lõikab juuksed ning kujundab sobiva soengu, esitleb tehtud tööd.

Õppekava õpiväljundite omandamisel täismahus omandatakse kompetentsid, mis vastavad "Juuksur, tase 4".

Võimalus taotleda õppetoetust.

Vt lisaks

õppekava

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)

http://ametid.rajaleidja.ee/Iluteenindajad

Tags: